Sense convocatòria.
Inici--
Durada6 hores / 2 setmanes
Preu-- €

Descripció del contingut

  1. Difusió i formació: els mateixos principis per a diferents finalitats, repàs i aprofundiment dels principis claus de comunicació i periodisme digital.
  2. Aplicacions gratuïtes i lliures per retocar imatges: Bancs d'imatges lliures i gratuïts, eines en línia per editar imatges i fotografies, característiques tècniques d'imatges.
  3. Aplicacions per crear vídeos: requeriments tècnics gravar un vídeo amb mòbil o càmera compacta digital eines senzilles i gratuïtes per editar i publicar vídeos.
  4. Aplicacions de música i sons: bancs de sons i música lliure i gratuïta, programes per gravació i editar audio.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres d'entitats,  vinculats  amb la comunicació de l'entitat. (Cal que tinguin coneixements pràctics sobre xarxes socials i eines en línea: blogs, facebook, twitter..)


La formació comença el dia --, a desenvolupar durant un període no superior a 2 setmanes, i té un cost de 5€.

Durada: 6 hores

Formulari d'inscripció

Inicide l'1 al 12 d'abril de 2019

Durada4 hores / 2 setmanes

Preu-- €

Logo Colectic SCCL

Descripció del contingut

  1. WordPress una eina de programari lliure que domina el web: analitzar el motiu perquè WordPress és el gestor de continguts més utilitzat a Internet i conèixer funcionalitats principals.
  2. WordPress.com i WordPress.org, servei i software lliure: comparar diferents solucions amb WordPress, prestacions principals i diferencies;analitzar les funcionalitats per entitats.
  3. Wordpress per a non-profits: conèixer i analitzar extensions de WordPress que faciliten funcionalitats per al treball diari de les entitats: agenda d'activitats, gestió d'inscripcions i butlletins digitals.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres d'entitats, vinculats amb la comunicació i difusió de l'entitat.

La formació comença el dia --, a desenvolupar durant un període no superior a 2 setmanes.

Durada: 4 hores

Inici13 de maig al 13 de juny de 2019
Durada4 setmanes
Preu-- €

Descripció del contingut

1. El voluntariat
1.1. Definicions
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària
1.3. Àmbits de l'acció voluntària
1.4. Entorn i context històric
2. La persona voluntària
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat?
2.2. El perfil de la persona voluntària
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària
2.4. Drets i deures de la persona voluntària
3. L'organització del voluntariat
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció
3.2. Compromís amb l'entitat
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària
3.4. El procés de participació en l'entitat
3.5. El treball en equip

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones a partir de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en aquest àmbit.

Inici4 a 29 de març de 2019
Durada4 setmanes
Preu-- €

Descripció del contingut

1. El voluntariat
1.1. Definicions
1.2. Característiques i valors de l'acció voluntària
1.3. Àmbits de l'acció voluntària
1.4. Entorn i context històric
2. La persona voluntària
2.1. Què ens motiva a fer voluntariat?
2.2. El perfil de la persona voluntària
2.3. La participació: element fonamental de l'acció voluntària
2.4. Drets i deures de la persona voluntària
3. L'organització del voluntariat
3.1. Coneixement de l'entitat i del seu ideari i/o projecte d'acció
3.2. Compromís amb l'entitat
3.3. Articulació entre la persona remunerada i la persona voluntària
3.4. El procés de participació en l'entitat
3.5. El treball en equip

Destinataris i requisits mínims d’accés

Persones a partir de 16 anys que tinguin interès per apropar-se a l'acció voluntària o a iniciar un procés de formació en aquest àmbit.