Temari

0. Presentació

    • Qui som? D’on venim? Què esperem?

1. Recorregut per la nova interfície.

    • Pàgina principal. Estructura.
    • Gestió de participants. Rols.
    • Plantilla per a la matriculació massiva.

2. Estructura dels cursos

    • Format de cursos.
    • Perfil. Preferències.
    • Blocs d’informació.
    • Tema 0. Recomanacions.

  3. Catàleg de recursos i activitats de Moodle. Noves funcionalitats.

      • Revisió de continguts i catàleg de funcionalitats.
      • Implementació de recursos i activitats.

  4. Implementació i orientació per a l'ús educatiu de les noves eines.

      • Eines pròpies de Moodle.
      • Noves activitats: H5P.org
      • Recursos per a la creació d’activitats:
          ◦ Infografies: Canvas,  Piktochart...
          ◦ Fonts: Pixabay, Iconfinder...

  • Qui som? D’on venim? Què esperem?