Estadistiques del lloc web

Si el que voleu es tenir estadístiques sobre l’ús del vostre bloc, Google Analytics es un servei gratuït que funciona molt bé, oferint més de 80 informes amb diferents dades i estadístiques.
Per utilitzar aquest servei haureu de seguir aquests passos:

  • Tenir un compte a Google.
  • Activar el servei de Google Analytics
  • Activar i configurar en el nostre bloc l’extensió “Google Analytics”

1. Tenir un compte a Google.

Si ja teniu un compte a Google, aquest pas no us caldrà.

Si no en teniu cap podeu seguir les instruccions del mateix Google per a crear-vos un compte.

2. Activar el servei de Google Analytics

Per a activar el servei, haurem de registrar la nostra web en un formulari senzill del servei Analytics. En el següent vídeo en podreu veure les passes seguint un exemple:

Una vegada tinguem això, haurem de cercar el codi que identifica el nostre servei (també anomenat número UA). Es tant senzill com clicar a l’enllaç “comprovar estat“, i ens apareixerà una informació semblant a la següent imatge:

comprobar

Haurem de copiar aquest codi, per després escriure’l en la configuració del nostre bloc.

3. Activar i configurar en el nostre bloc l’extensió “Google Analyticator”

Per a activar l’extensió al nostre bloc, haurem d’entrar al nostre panell de control. Una vegada allà, clicarem al menú Extensions > Instal·lades.

Ens apareixerà un llistat d’extensions ben diverses. De tot aquest llistat ens fixarem, en l’extensió “Google Analyticator“, i farem clic a “Activa

extensio

Una vegada la tinguem activa, ja podrem configurar la nostra extensió.

menu extensio

Fixeu-vos que en el menú Opcions, ens ha aparegut un nou ítem anomenat Google Analytics. Si hi fem clic veurem totes les opcions de configuració d'aquesta extensó. Les repassem!

3.1 Opcions bàsiques


configuració bàsica


El primer que hem de fer és activar el registre a Google Analytics, fent servir el menú desplegable.

El següent pas és inicar quin és el nostre UID de Google Analytics. Aquest codi l'hem extret de la nostra compta de google analytics, tal i com explicat en el punt anterior d'aquesta guia.


Amb aquesta configuració bàsica ens apareixerà una nova caixa en el nostre taulell del bloc (hem de deixar un temps per a que la extensió pugui recollir les dades de google).

giny google analytics al taulell


Per a veure els informes complets, sempre podreu entrar al compte de Google Analytics i des d’allà veure’n les estadístiques. Google Analytics, però, no es queda només amb això. S’ens permetrà crear informes personalitzats per a recollir les dades que més ens interessin, i se’ns convidarà a rebre o reenviar aquests informes a través de comptes de correu electrònic amb la periodicitat que demanem. Des del bloc d’en Juan Meridio s’expliquen molt bé aquestes funcionalitats.

Darrera modificació: dimarts, 8 novembre 2011, 19:23