Els continguts del nostre web


La nostra web tindrà dos tipus de contingut principal: Les pàgines d'informació permanent i les seccions on anirem organitzant les publicacions regulars. Veurem com crear cada una d'elles:

Les pàgines d'informació:

Són aquelles pàgines de la nostra web que aporten informació que no variarà al llarg del temps. Un exemple clar és la pàgina d'informació sobre l'associació: la seva història, els seus objectius. Aquestes dades poden ser modificades, però és un tipus d'informació que no s'hauria de revisar massa sovint.

Per fer una secció fixa cal que creem una pàgina. Un cop creada, cada pàgina pot ser modificada i eliminada, però en principi mostrarà sempre la mateixa informació. Aquestes pàgines aniran formant el menú principal de la nostra web.

És en aquestes pàgines on quedarà reflectida la nostra entitat. Així que podem començar a pensar: Què volem explicar de la nostra associació?

Com exemples de pàgines estàtiques d'una web podem trobar: Qui som (presentació de l'associació), què volem (els objectius que tenim), on som (la manera de trobar-nos)...

Fixeu-vos en el bloc de proves del curs: les seccions principals que hem escollit formen un menú que apareix destacat en la part superior del bloc.

pàgines


Les seccions:

Anomenemseccions d'una web a aquells apartats temàtics que s'aniran actualitzant amb molta regularitat. El recull d'activitats setmanals d'una associació seria un exemple d'aquest tipus de seccions.

seccions

Si la part informativa d'una web està composta per pàgines, les seccions estan compostes per la recopilació de diverses entrades o posts, classificats percategories.

Les entrades són els petits articles o notícies que aniran enriquint les seccions dinàmiques de la web i s'aniran publicant en ordre cronològic invers: els més nous apareixeran al capdamunt de la pàgina, desplaçant les entrades o posts anteriors. D'aquesta manera la pàgina web de la nostra entitat mostrarà sempre l'última activitat, mostrant-se com una entitat viva. Normalment les entrades mostren la seva data de publicació en un lloc visible, fent evident la regularitat en la publicació del nostre bloc.Un lloc per a cada cosa i cada cosa al seu lloc!

Depenent de les activitats que realitzi la nostra entitat, ens podem trobar que les seccions dinàmiques reflecteixin àmbits d'actuació molt diferents. Si només tinguéssim una secció dinàmica, aquesta podria barrejar entrades que tractessin des de les notícies d'actualitat fins les recomanacions culinàries dels nostres socis i sòcies. Per aquest motiu és important definir tantes categories com àrees que volem tractar.

seccions

Al moment de publicar una entrada, haurem d'indicar a quina categoria la volem incloure. D'aquesta manera, el navegant de la nostra web es podrà guiar per aquestes seccions per localitzar el contingut que li interessi.

Prova de navegar pel nostre lloc web de prova fent servir el menú de categories.


A l'exemple que hem escollit diferenciem clarament les seccions fixes d'un web de les seccions dinàmiques, on anirem afegint contingut habitualment. Aquesta estructura de diferenciar els apartats és una herència del sistema de blocs, on els usuaris donaven més importància a les categories dinàmiques i per tant les diferenciaven.

S'aconsella no fer menús massa llargs, ja que molts navegants es perden davant d'un llistat de categories extens. Cal saber sintetitzar!


Darrera modificació: dijous, 5 maig 2011, 13:14