Un nou espai on comunicar

El disseny d'una web no es limita a posar imatges atractives o una bona combinació de colors. La part més important és tenir present el medi on volem comunicar: encara que sigui una pantalla, no és un televisor, encara que estiguem llegint, no és un llibre. Aquests documents intenten aportar més informació al disseny web.

La interacció persona - ordinador


La interacció persona-ordinador és la disciplina relacionada amb el disseny, avaluació i implementació de sistemes informàtics interactius per a l'ús d'éssers humans, i amb l'estudi dels fenomens més importants amb els quals està relacionat.

Òbviament, quan creem pàgines web ho farem pensat que serem visitats per usuaris/àries. Entendre, doncs, la relació persona-ordinador és molt important per donar a l'usuari una experiència gratificant.

Hem de veure l'usuari com una persona que aprèn de l'experiència i que va evolucionant. Pensem que fa poques dècades ningú tenia ordinador a casa i ara tothom (o quasi tothom) en té o n'ha fet servir alguna vegada.

Hi ha aspectes que ajudaran a fer que l'usuari/ària entengui el funcionament del nostre web basats en aquesta relació persona-ordinador al llarg del temps:
Interacció persona - ordinador
  • En primer lloc, els elements importants convé que estiguin situats a dalt i a l'esquerra, ja que aquest és el primer lloc on l'usuari fixa la mirada. Si veiem qualsevol web corporatiu, podrem veure que el logotip se situa en aquesta zona. També els menús se situen a la part de dalt o esquerra del web: hem de pensar que és un dels elements més importants del nostre web i necessita ser d'accés fàcil i ràpid. Això és perquè nosaltres llegim sempre d'esquerra a dreta i de dalt a baix; per tant, el punt de dalt a l'esquerra és el primer que veurem intuïtivament. Si el web que volem fer té altres públics amb altres costums i escriptures, probablement aquest fet serà diferent.

  • Un altre aspecte a tenir en compte són els enllaços. Els enllaços constitueixen la interacció principal de l'usuari vers la pàgina web. Cal que siguin, doncs, fàcilment reconeguts i entesos per l'usuari com a tal. La manera més clara per definir un enllaç i que l'usuari associa quasi instintivament és subratllant una paraula en blau. L'experiència li diu que una paraula subratllada i de color blau equival a enllaç i fer, doncs, aquesta associació, no li costarà cap esforç. Això és així perquè des de l'inici del web els enllaços per defecte han estat subratllats i en blau. De fet, actualment algunes de les pàgines més visitades, tal com google o ebay, encara utilitzen el mateix sistema.

  • Un altre punt clau és el temps que l'usuari es passa visitant una pàgina web. Hem de tenir en compte que, segons xifres estadístiques, l'usuari navega de mitjana menys d'un minut a cada web. Això vol dir que hem d'atreure la seva atenció de forma directa i evitar llargs paràgrafs de text que, a la fi, no llegirà.

Darrera modificació: dijous, 5 maig 2011, 13:59