El Pla de Comunicació 2.0 per a la teva entitat. Què és i com l'utilitzarem durant el curs

Tot allò que fa referència al 2.0 integra comunicació. La comunicació consisteix en l'intercanvi d'informació entre dos o més individus mitjançant un codi i un canal.

El Pla de Comunicació 2.0 de l'entitat és un document dinàmic, que defineix els paràmetres a seguir en tot allò que fa referència a les comunicacions 2.0. Els objectius, l'estratègia, les accions a realitzar, els resultats... tots aquests conceptes han de quedar recollits en el Pla de Comunicació 2.0 de l'entitat. És un document dinàmic perquè contínuament anirà canviant de continguts o d'estructura.

Un Pla de Comunicació pot recollir molts tipus de comunicació: interna de l'entitat, vertical dins l'entitat... però nosaltres només ens centrarem en aquelles comunicacions que l'entitat necessita realitzar de cara a l'exterior, i, sobretot, molt centrades en les eines 2.0 i les xarxes socials.

El Pla de Comunicació 2.0 que aniràs redactant amb l'eina col·laborativa Google Docs va molt lligat a l'índex de continguts d'aquest curs. És a dir, cada bloc d'aquest curs serà una part del teu Pla de Comunicació 2.0.

Les parts del Pla de Comunicació 2.0 seran les següents:

  • Planificació i definició d'objectius

En aquest apartat descriuràs què vol comunicar la teva entitat, els objectius que voleu aconseguir comunicant, altres objectius que també podríeu aconseguir, identificar el públic que us vol escoltar i les xarxes socials i les eines 2.0 que utilitzareu per comunicar.

De xarxes n'hi han moltes

  • Accions

En aquest punt anotaràs els tipus de continguts més òptims que publicareu en els diferents canals 2.0 (web, blogs, eines 2.0 i xarxes socials) i les etiquetes adients per utilitzar a cada xarxa social. També anotaràs els diferents estils i tècniques de redacció segons la xarxa social que utilitzareu, les hores de publicació, la importància d'acompanyar el vostre missatge amb algun element multimèdia sigui una foto, un vídeo o un enllaç...

  • Estadístiques

En aquest punt anotareu les estadístiques que demostrin si el resultat de la vostra estratègia és l'encertada segons la planificació i definició d'objectius.

Estadístiques del Hootsuite

Evidentment tot aquest pla el podreu ampliar, aprofundir segons la naturalesa de la vostra entitat i del que voleu comunicar.

Darrera modificació: dimecres, 20 maig 2015, 09:21