Escollir els canals de comunicació: les xarxes socials i les eines 2.0 més adients

Anem al gra, anem a descobrir les xarxes socials i les eines 2.0 que més us interessen!

Anem per parts, primer de tot cal diferenciar entre una xarxa social horitzontal, una xarxa social vertical i una eina 2.0:

  • Xarxa social horitzontal: són aquelles que van dirigides a qualsevol tipus d'usuari i sense una temàtica definida. Facebook, Twitter i Google + en són un bon exemple.
  • Xarxa social vertical: són aquelles que giren al voltant d'un eix temàtic. Linkedin gira al voltant de les professions dels usuaris, Spotify al voltant de la música, Flickr al voltant de la fotografia...
  • Eina 2.0: són aquelles plataformes que realitzen una funció molt determinada però no tenen un esperit de comunitat tan desenvolupat com una xarxa social. Tot i així mantenen les característiques de la web 2.0. Slideshare i Ustream en poden ser un exemple.

Depenent del que voleu comunicar, us interessarà més decantar-vos per una xarxa social horitzontal o vertical, per diverses xarxes, o per només una eina 2.0.

Altres factors que han de determinar les xarxes socials que voleu escollir són el públic de la vostra entitat. Si teniu l'objectiu de comunicar continguts a un públic juvenil, millor que ho feu a Snapchat i no pas a Linkedin. Si voleu comunicar una oferta de feina feu-ho a Linkedin i a Facebook, i no a Soundcloud.

Depèn de l'objectiu seleccionarem unes xarxes o unes altres.

Però com podeu descobrir les xarxes socials més importants? Quan us trobeu en aquesta situació, heu d'ajudar-vos de cercadors, analistes reconeguts i recopilatoris.

En aquesta pàgina web podeu conèixer 30 de les xarxes socials més interessants amb una descripció sobre els tipus d'usuaris que les utilitzen.

L'analista web Brian Solis cada any publica un pdf molt interessant amb les xarxes socials i eines 2.0 més rellevants de l'any.

També podeu descobrir noves xarxes socials o les que més s'utilitzen a cada país. A la pàgina d'Alexa ho podeu esbrinar. Per fer-ho cal anar a l'opció de menú “Browse Top Sites” i veureu el rànquing de pàgines web a nivell global, per països o per categories. Dins d'aquestes pàgines, podreu veure com surten xarxes socials i eines 2.0.

Tot i així, després d'una anàlisi exhaustiva, cal saber escollir bé la xarxa segons les limitacions tècniques de l'eina. Per exemple, si en una podreu penjar algun contingut gràfic o de vídeo, pàgines web... Això ho podreu descobrir a mesura que aneu coneixent la xarxa, la proveu i comproveu els resultats!

Darrera modificació: dissabte, 20 agost 2016, 18:51