Quadre resumNous tipus d’activitat

Usabilitat

Interacció

Motivació

Seguiment

Bàsic

Accessibility

Barra de progrès

Students Tracker

Teaching team (Equip docent)

Temps restant

Heatmap

✷✷ Mig

H5P

Compleció de l’activitat

Restriccions d’accés

✷✷✷ Avançat

Buttons

Avaluació entre iguals

Medalles, insígnies o badges

Tabs

Segells o stamps

Level Up!

(Puja de nivell!)

Darrera modificació: dilluns, 6 maig 2019, 14:17