Temari de la sessió

Temari

0. Presentació (10’)
    • Qui som? D’on venim? Què esperem?

1. Recorregut per la nova interfície. (20’)
    • Pàgina principal. Estructura.
    • Gestió de participants. Rols.
    • Plantilla per a la matriculació massiva.

2. Estructura dels cursos. (30’)
    • Format de cursos.
    • Perfil. Preferències.
    • Blocs d’informació.
    • Tema 0. Recomanacions.

3. Catàleg de recursos i activitats de Moodle. Noves funcionalitats. (60’)
    • Revisió de continguts i catàleg de funcionalitats.
    • Implementació de recursos i activitats.

4. Implementació i orientació per a l'ús educatiu de les noves eines. (60’)
    • Eines pròpies de Moodle.
    • Noves activitats: H5P.org
    • Recursos per a la creació d’activitats:
        ◦ Infografies: Canvas,  Piktochart...
        ◦ Fonts: Pixabay, Iconfinder...

Darrera modificació: dimarts, 26 novembre 2019, 16:53