L'espai de formació en línia del Pla de Formació de l'Associacionisme i de Voluntariat de Catalunya

L'espai de formació en línia del Pla de Formació de l'Associacionisme i de Voluntariat de Catalunya

per Administradora Moodle -
Nombre de respostes: 0

Aquest espai neix amb la voluntat d'apropar el Pla de Formació de l'Associacionisme i de Voluntariat de Catalunya a les realitats diverses de les persones voluntàries i a les necessitats del teixit associatiu de Catalunya.

Quan hem pensat en l’aula virtual ho hem fet empesos per tot el seguit de motius que ja heu pogut llegir. De tots ells però n’hi ha tres que ens hi han mogut de manera clara:

  • a) Poder atendre de manera més coherent a la seva estructura les necessitats formatives d’aquells àmbits d’intervenció voluntària amb una forta dispersió territorial.

    Per tant adaptar-nos cada cop més a les diferents realitats, al quotidià, a com és i es mou el teixit associatiu.


  • b) Voler ampliar les vies d’accés a la formació pensant en la realitat i perfil de la persona voluntària d’avui.

No volem perdre de vista, i per tant tenir molt present que el voluntàriat arrenca d’una voluntat personal. Parlem de persones que són voluntàries i per tant de nivells de compromís elevats en els diferents àmbits de la vida; creiem que la formació on-line permetrà al voluntariat organitzar el temps del que disposa i com el vol organitzar d’acord a la resta de prioritats de la seva vida.

  • c) Impulsar de manera decidida, sense barrera de temps i espai aquelles formacions estratègiques per a l’enfortiment i l’apoderamentdel voluntariat i del món associatiu.

En conseqüència aquesta eina (l'aula virtual) vol prioritzar -sempre que el mètode ho permeti- aquelles formacions que a nivell de sector, a nivell temàtic i en relació a la gestió, han de poder arribar tant al voluntariat de base com als dirigents associatius. 

 

Tenint en compte tot això, és fàcil entendre que no intentem virtualitzar tot el PFAVC, perquè, de fet, no és l’objectiu que ens proposem. 

Entenem que l’aula virtual és una eina, que hem volgut posar en funcionament per acostar, adaptar, i fer més compatible la formació (el recurs); i que no tot el que podem aprendre requereix la mateixa eina.

Sens dubte aquest espai virtual també ens permetrà fer arribar la formació a nous col·lectius d’interès, renovar metodologies, models, activitats i dinàmiques que poden servir per a la formació presencial i possibilitar el creixement de la demanda formativa en àmbits i temes en els quals no era viable la modalitat presencial.