Les 5 W d'un/a bon/a periodista


Quan publiquem un article a la nostra plana web hem de procurar oferir la informació i les dades més importants en primer lloc. Per assegurar-nos que no ens estem deixant cap dada important, podem fer servir un petit "truc": Contestar les preguntes clau o les 5W.

Es tracta de fer en el primer paràgraf una mena de resum d'allò més important de tot el que explicarem a la notícia, donant resposat a les 5 preguntes claus. Als paràgrafs següents ja podrem ampliar la informació.
interrogantes
Les 5 W són:
  • Què? (what?)
  • Qui? (who?)
  • Per què? (why?)
  • On? (where?)
  • Quan? (When?)

Teories com les 5 W periodístiques segueixen donant resposta no només als articles escrits sinó també a conceptes més amplis com la representació de la informació que volem mostrar a Internet. El desenvolupament d'una pàgina web comença amb preguntes com aquestes que ens faciliten concretar què és el que volem comunicar.

Per veure com funcionen aquestes preguntes, hem obert un espai de debat. Ens fixarem en tres blocs concrets que intentarem analitzar responen aquestes qüestions. L'anàlisi d'aquestes preguntes ens ha de fer pensar en com la nostra futura web ha de saber respondre aquestes qüestions.

Els exemples concrets en els que ens fixarem són:
Que comenci el debat!
Darrera modificació: dijous, 5 de maig 2011, 12:56