Bases de la comunicació a Internet


En aquest bloc parlarem de la comunicació a Internet i us donarem consells sobre com escriure per tal que els vostres continguts siguin atractius.

Quan llegim a la pantalla fem un repàs ràpid i moltes vegades no llegim el text sencer. Per tant, és molt important ser breus, escriure de forma entenedora i destacar les dades importants. Per tal que el nostre missatge arribi als usuaris/àries de la nostra plana web haurem de tenir en compte aquests principis:


  1. Brevetat i claredat

  2. Llenguatge entenedor

  3. Enllaçar altres planes web

  4. Interactivitat

  5. Llenguatge multimèdia

L'objectiu quan publiquem un contingut al nostre bloc és arribar al públic objectiu (base social, socis i sòcies, participants, voluntaris/àries...) i que qui el llegeixi entengui i recordi el que hem comunicat. Per tal d'aconseguir-ho cal que tinguem molta cura a l'hora de crear els continguts.

Si seguim aquests principis aconseguirem fer arribar el nostre missatge:


1. Brevetat i claredat. Esquematitzem i ordenem la informació!
Piràmide invertida

Un text publicat a Internet ha de tenir l'estructura de la piràmide
invertida, és a dir, s'ha d'explicar el més important al principi. Les dades s'ordenen i s'escriuen per ordre decreixent d'interès: del més al menys important, de les conclusions a les dades secundàries.

És important que el títol sigui informatiu i sintètic, és a dir, que descrigui la informació de la notícia en poques paraules: curt i atractiu!

El primer paràgraf haurà de resumir la notícia, donant resposta a les preguntes: Qui, què, on, quan, per què i com (les 5W).

Podem ressaltar les dades més importants amb negretes (tal com hem fet en aquest text). Així cridaran l'atenció del lector/a i ens assegurarem que tothom els vegi.2. Llenguatge entenedor. Fàcil i directe!


El nostre llenguatge haurà de ser fàcil d'entendre, correcte, precís i directe. Es recomana escriure frases no gaire llargues i paràgrafs curtets.

El primer paràgraf hauria de resumir les dades més importants. Amb la resta de paràgrafs hauríem de procurar expressar una idea per cada paràgraf, triant els temes per ordre d'importància, és a dir, primer els més importants.3. Enllaçar altres planes. Enllacem a informació d'interès!

Una gran diferència entre Internet i altres mitjans és que a Internet és possible enllaçar uns continguts amb altres. Els bons continguts són aquells que enllacen a altres que amplien o complementen la seva informació.

Si parleu d'una altra entitat és recomanable posar l'enllaç a la seva plana web (si en té). Si voleu oferir més informació sobre un concepte, campanya... del qual parleu podeu enllaçar a una plana on el lector/a pugui ampliar informació si ho troba interessant.

La Viquipèdia pot ser una bona eina per enllaçar. Per exemple, si voleu saber més sobre l'hipertext podeu consultar aquesta plana: http://ca.wikipedia.org/wiki/Hipertext.4. Interactivitat. Fem xarxa!

A Internet tothom pot comunicar, és una comunicació de tots a tots. Llavors, si volem que el nostre lloc web sigui un punt de trobada per a la nostra base social podem obrir la possibilitat de que els usuaris/àries hi puguin fer comentaris. Si ho fem, hem d'anar revisant periòdicament els comentaris i responent-los, si cal. D'aquesta manera ens apropem a les persones que ens llegeixen i fem xarxa!

Nosaltres també podem fer comentaris als blocs d'altres entitats. Quan ho fem, podem afegir-hi l'adreça del nostre bloc de forma que ells també puguin visitar-nos!5. Llenguatge multimèdia. Més visual!

Un text acompanyat d'imatges, vídeos, presentacions... sempre cridarà més l'atenció!

Podeu fer servir material vostre, però també aprofitar el que ja hi ha a Internet. Si trobeu un vídeo interessant a Youtube, per exemple, i voleu fer-ne difusió podeu incrustar-lo en un contingut. En aquests casos sempre cal deixar clar qui n'és l'autor/a, d'on s'ha tret, etc.

Darrera modificació: dijous, 5 de maig 2011, 13:45