Indicadors interessants a analitzar

Les xarxes socials o algunes eines que connecten amb les seves API's acostumen a donar estadístiques que poden arribar a ser interessants. Cal saber-les llegir i interpretar bé. A vegades els anglicismes que utilitzen poden arribar a enredar però el Recull de Terminologia, us pot ajudar bastant.

Depenent dels objectius que hagueu definit, hi haurà algunes dades més importants que d'altres. A les xarxes socials, heu de pensar que un dels valors que més importa és el de construir comunitat. És veritat que amb les xarxes socials podem comunicar, però estan pensades per construir relacions. D'aquí ve el seu nom.

Però no tot és tenir molts seguidors, m'agrades o admiradors. A vegades cal destacar indicadors per segons quins objectius s'han definit. Per això, creiem que és interessant que conegueu uns quants.

L'engagement

Un dels indicadors més importants és l'"engagement". Aquest valor us indica el compromís, la fidelitat i la solidesa del vostre públic. Es calcula mitjançant unes fórmules que a continuació us adjuntem. Hi ha qui discuteix sobre si aquestes fórmules són correctes o no. Per tant, cadascú/na haureu de veure si per a la vostra entitat us resulta útil o no.

També comentar-vos que hi ha alguna xarxa social o eina d'estadístiques que no mostra el càlcul de l'engagement d'algunes xarxes socials. Depèn molt de les característiques tècniques de la xarxa.

Facebook engagement

Twitter engagement

Reach

"Reach" és un indicador molt utilitzat a Facebook que mostra el possible abast de les vostres publicacions. Depenent de quantes amistats o seguidors tingueu i de quantes amistats tinguin aquestes amistats és possible que tingueu un abast total més alt. De totes maneres, també es pot saber el "reach" d'una publicació. Si la publicació ha sigut compartida, el “reach” serà més alt.

Com alguns/es sabeu, hi han publicacions que es poden promocionar pagant, i per tant es visualitzaran a tercers en llocs ben visibles. Són com els resultats de les cerques de Google que surten promocionats a dalt de tot. L'indicador d'aquest abast de pagament és el “reach paid”. El “organic reach” és l'indicador natural, sense pagar, de l'abast de les vostres publicacions.

Nombre de seguidors o d'admiradors

El nombre de seguidors o d'admiradors és l'indicador al qual tothom acostuma a prestar molta atenció. La gran majoria de gent acostuma a posar-se com a objectiu tenir molts seguidors, però possiblement cal preguntar-se si tots aquests seguidors són actius a les xarxes. De què serveix tenir 10.000 seguidors a Facebook, si d'aquests només 500 entren regularment a aquesta xarxa social. Per això, existeixen els indicadors que hem mencionat anteriorment.

De totes maneres, hem de fer cas d'aquest indicador, ja que quants més seguidors més possibilitats de rebre comentaris, d'interacció i de que el vostre missatge arribi més lluny.

Altres indicadors interessants:

  • Les hores d'activitat dels vostres seguidors o admiradors.
  • Els dies d'activitat dels vostres seguidors o admiradors.
  • Les visites a la vostra xarxa social.
Darrera modificació: divendres, 12 juny 2015, 10:45