Inici--

Durada30 h

Preu--

Descripció del contingut

1. Conceptes bàsics en mentoria social: de quin tipus de voluntariat parlem.
2. Descripció del col·lectiu destinatari del projecte de mentoria social: la importància, elements clau de la descripció necessaris per a poder detallar el perfil de la persona voluntària que s’ajusti al projecte.
3. La captació del voluntariat
4. Expectatives del voluntariat i el paper de de la formació inicial
5. El rol, les habilitats i les competències de la persona voluntària mentora.
6. La construcció de la relació de mentoria.
7. Metodologies i pautes per a les trobades de mentoria.
8. El seguiment i el suport a les parelles de mentoria.
9. El tancament de la relació de mentoria.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Coordinadors/es i responsables d’entitats sense ànim de lucre que treballin amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social i es plantegin el treball amb l’eina de la mentoria social amb voluntariat, com a recurs per a la seva actuació.

Sense convocatòria. En línia.

Inicide l'1 de gener al 20 de desembre de 2019

Durada12 hores / 3 setmanes

Preu10 €

Descripció del contingut

 1. El valor de la infografia, conceptes bàsics de la informació visual: analitzar exemples d'infografies i conèixer conceptes bàsics per la visualització gràfica d'informació.
 2. Eines per fer infografies. Conèixer una eina gratuïta i en línia per crear infografies, repassar les diferents funcionalitats i opcions.
 3. Construïm una infografia: recopilar dades reals de la entitat per crear una infografia. El procés inclou: definir objectius, missatges i destinataris, formats de dades i disseny de la infografia.
 4. Difusió de la infografia. Aprofitar la infografia en la comunicació, formats i requeriments tècnics, compartir-la a xarxes socials i publicar-la a la web de l'entitat.
 5. Anàlisi d'impacte amb xarxes socials, extreure dades per saber el volum de visites que han visionat la infografia.

Destinataris i requisits mínims d’accés

Membres d'entitats responsables de formació, de voluntariat, difusió, comunicació.

La formació comença el dia a partir del qual la persona participant disposa de les dades d'accés, a desenvolupar durant un període no superior a 3 setmanes, i té un cost de 10€.

Durada: 12 hores aprox

Temari

0. Presentació

    • Qui som? D’on venim? Què esperem?

1. Recorregut per la nova interfície.

    • Pàgina principal. Estructura.
    • Gestió de participants. Rols.
    • Plantilla per a la matriculació massiva.

2. Estructura dels cursos

    • Format de cursos.
    • Perfil. Preferències.
    • Blocs d’informació.
    • Tema 0. Recomanacions.

  3. Catàleg de recursos i activitats de Moodle. Noves funcionalitats.

      • Revisió de continguts i catàleg de funcionalitats.
      • Implementació de recursos i activitats.

  4. Implementació i orientació per a l'ús educatiu de les noves eines.

      • Eines pròpies de Moodle.
      • Noves activitats: H5P.org
      • Recursos per a la creació d’activitats:
          ◦ Infografies: Canvas,  Piktochart...
          ◦ Fonts: Pixabay, Iconfinder...

  • Qui som? D’on venim? Què esperem?