Les rúbriques electròniques

Són interactives, s'avaluen ràpid, faciliten immediatesa en la retroalimentació, i la docent identifica les àrees a enfortir a diferència de les rúbriques impreses, que requereixen més temps per processar els resultats.

Les eines web per al disseny de rúbriques donen facilitats a la docent, l'estudiant i la institució, i promouen la cultura de l'avaluació formativa a l'educació universitària.

Hi ha moltes plataformes i eines en línia que ofereixen un entorn virtual per crear una comunitat on dissenyar, gestionar i avaluar amb e-rúbriques, a més gairebé totes són gratuïtes. N'esmentarem algunes i us deixem els enllaços a les vostres pàgines a la caixa de descripcions.

  • e-rúbrica: És una eina que sintegra amb sistemes virtuals daprenentatge com Moodle o LAMS, permet dissenyar-la amb enfocament per competències i després es pot exportar a PDF.
  • CoRubric: És una comunitat on podem crear rúbriques col·laboratives i compartir-les amb altres usuaris.
    CoRubrics – Complement Drive – Pot requerir Google Classroom x importa. Un cop creat el formulari no es pot modificar el contingut de la rúbrica
  • iRubric (en anglès): És una potent eina per a la creació, desenvolupament i intercanvis de rúbriques en línia.
  • Rubistar: És una eina en línia, que permet generar rúbriques a partir de plantilles, modificar-les o dissenyar nous instruments.
  • Teach-nology (en anglès): Ofereix un banc de 500 rúbriques per imprimir i modificar en línia.
Darrera modificació: dimecres, 22 de febrer 2023, 09:30