Sala webinar

Feu clic a l'enllaç https://radia.colectic.coop/b/lui-h1r-plh-peb per obrir el recurs.